Yok Edilen Belgeler Milletin Hafızasında

facebook   VK   google+   twitter   pinterest   tumblr

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün, Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk tarafından Hazine’ye bağışlandığına ilişkin ‘yok’ dediği belgeyi Kaynak Yayınları, Atatürk’ün Bütün Eserleri’nde 2011 yılında yayımlandı. Eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu’nun “buldum, Arşive teslim ettim” dediği belge ise, Atatürk’ün 5 Eylül 1938’de düzenlettiği genel vasiyetini içeriyor. (Atatürk’ün Bütün Eserleri (ATABE)., C.30, s.266)MİLLETE BAĞIŞLADIAtatürk, Büyük Zafer’den sonra bağışlanan ve zaman içinde kendi maaşıyla da aldığı bütün mal ve mülkü, 11 Haziran 1937’de, Trabzon’da milletin hazinesine devrettiğini açıkladı. Bunu da geniş bir listeyle ayın gün Başvekâlete bildirdi. (Bakınız; ATABE., C.29., s.258-261.)Listede, bugün yağmalanan ve KaçAksaray’ın yapıldığı alan da yer alıyor. Buna ilişkin belge halen T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Dosya No: 030.10, Yer No: 1.12.5’te bulunmaktadır. ATABE bu belgeyi 2011 yılında eserin 29. cildinde yayımladı. Bu liste 1938 yılında basılan ‘Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış’ isimli kitapta da yer almaktadır.

‘MAL MÜLK BANA AĞIR GELİYOR’

Atatürk, çiftlikleri Hazine’ye bağışladıktan sonra Trabzon Atatürk Köşkü’nde bir de şu konuşmayı yaptı: “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekte ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti kendi manevi şahsiyetinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha neler vermek istiyorum.” (ATABE., c.29, s.262)
Atatürk, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)’nın Büyük Kongresi’nde yaptığı tarihi konuşmada, metin dışına çıkarak, kendisine 9 yıl içinde bağışlanan mal ve mülkün dökümünü verdi. Bunların CHF’ye bağışlanacağını açıkladı: “Bundan başka efendiler, vaktiyle Ankaralı hemşehrilerim tarafından bana hediye edilip şimdi ikamet etmekte bulunduğum Çankaya’daki ev ile Bursa, Trabzon, Erzurum, Antalya, Konya, İzmir’de bana hediye edilmiş evler, Ankara’da satın aldığım bir kısım arazi vardır ki, bunların hepsi Fırkamızındır.” 19 Ekim 1927 günü yapılan bu açıklama, ATABE.’nin 22. cildinin 21. sayfasında ilk kez yer almaktadır.

ÖZEL KANUN ÇIKARDI

Atatürk’ün burada “Fırkamızındır” dediği mal ve mülkler, onun isteğiyle TBMM’de çıkarılan 12 Haziran 1933 tarihli kanunla bağışlandı. Kanun’un 1. Maddesi’nde şunlar belirtildi: “Gazi Mustafa Kemal Hazretleri’nin Kanunu Medeni’nin 452. maddesi dairesindeki tasarrufları, mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olup bütün mallarında muteberdir.” (Kanun Numarası: 2307. Ayrıca Bkz; ATABE., C.22, s.21)

Atatürk, bu Kanun’dan önce üzerindeki mal ve mülkün miras yoluyla yakınlarına kalmaması için, Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak aracılığıyla, hukuki girişimlerde bulundu ve bu doğrultuda yukarıdaki Kanun çıkarıldı. Bu kadar hassas davranan Atatürk’ün mirası bugün yağmalanıyor ve ATABE’nin 4 yıl önce Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden fotokopisini alarak yayımladığı belge ‘yok’ deniliyor.

TAVUKLARINI BİLE BAĞIŞLADI
Atatürk, 11 Haziran 1937’de şunları bağışladı: Orman, Yağmurbaba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar, Etimesut, Çakırlar çiftliklerinden meydana gelen Orman Çiftliği, Yalova’da Millet ve Baltacı Çiftlikleri, Silifke’de Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, Dörtyol’da portakal bahçesi ile Karabasamak Çiftliği, Tarsus’ta Piloğlu Çiftliği. Bu yerlerdeki Bira Fabrikası, Malt Fabrikası, Buz Fabrikası, Soda ve Gazoz Fabrikası, Deri Fabrikası, Tarım Aletleri ve Demir Fabrikası, iki modern Süt Fabrikası, iki büyük yoğurt imalathanesi, şarap imalathanesi, değirmen, iki yağ ve peynir imalathanesi, iki tavuk çiftliği, iki özel iskele ve liman, beş satış mağazası, Çelik Fabrikası’nın % 40 payı, 16 traktör, 13 komple biçerdöver, 1 deniz motoru, 5 kamyon ve kamyonet, 2 binek otomobil, 19 binek ve yük arabası, 13.100 adet koyun, 443 sığır, 69 at, 58 eşek, 2450 tavuk