Metal İşçilerini Destekliyoruz.

facebook   VK   google+   twitter   pinterest   tumblr

Bursa’da Renault fabrikasında başlayıp tüm otomotiv sanayine yayılan ve ardından diğer metal sanayini de kapsayan işçi eylemleri sürüyor.

Çığ gibi büyüyen bu haklı direniş en gelişmiş iş kolundaki vahşi sömürüyü ortaya koyduğu gibi, ülkemizde sendikal mücadele ve sınıf sendikacılığının geldiği içler acısı durumu da sergiliyor.

Türkiye’de 1970’li yılların başında montaj sanayi başlarken yabancı şirketlerle yapılan sözleşmelerde her yıl kullanılacak yerli parça oranının artırılması ve nihayet yüzde 100 yerli parça ile otomobil üretimine geçilmesi koşulu vardı. Ülkemizin gümrük birliği macerasına gözü kapalı girmesi sonucu bu koşul neredeyse işlemez hale gelmiş yerli parça oranı en alt düzeye indiği gibi, adı yerli olan bazı yan sanayi fabrikalarının da yabancıların eline geçmesi ile sonuçlanmıştır.

Bu durumda sadece ucuz işgücü ve denetimsiz çevre koşulları ile en vahşi sömürü düzeninin yürüdüğü bir düzen oluşmuştur.  Bu düzenin yürümesinin en temel koşullarından biri de sendikal mücadelenin bastırılması sarı sendikacılığın en üst düzeyde olmasıdır.

Metal iş kolu ve otomotiv sanayii, işçi sınıfının en yoğun şekilde bir arada bulunduğu iş kolu olduğu için bu düzenin